Услуги

Консультації лікарів

 • Первинні консультації

   Консультація алерголога (дитячого та дорослого) первинна
   350 грн.
   Консультація дитячого отоларинголога первинна
   350 грн.
   Консультація невропатолога первинна
   350 грн.
   Консультація ортопеда-травматолога первинна
   350 грн.
   Консультація отоларинголога первинна
   350 грн.
   Консультація педіатра первинна
   350 грн.
   Консультація перед вакцинацією (педіатр або сімейний лікар)
   200 грн.
   Консультація психолога первинна
   350 грн.
   Консультація сімейного лікаря первинна
   350 грн.
   Консультація фізіотерапевта первинна
   350 грн.
   Консультація фізіотерапевта при наявності направлення від іншого спеціаліста
   200 грн.
   Поєднана консультація за двома спеціальностями
   525 грн.
 • Повторні консультації

   Консультація алерголога повторна
   300 грн.
   Консультація дитячого отоларинголога повторна
   300 грн.
   Консультація невропатолога повторна
   300 грн.
   Консультація ортопеда-травматолога повторна
   300 грн.
   Консультація отоларинголога повторна
   300 грн.
   Консультація педіатра повторна
   300 грн.
   Консультація психолога повторна
   300 грн.
   Консультація сімейного лікаря повторна
   300 грн.
   Консультація фізіотерапевта повторна
   300 грн.
   Поєднана консультація за двома спеціальностями повторна
   450 грн.
 • Виїздні послуги

   Консультація вузького спеціаліста на дому для мешканців мікрорайону: вул. Гмирі б.2-8, вул. Ващенка, вул. Чавдар, пр. Бажана б.10, 12, 14, 16, б.2-8, вул. Русової
   600 грн.
   Консультація педіатра на дому для мешканців мікрорайону: вул. Гмирі б.2-8, вул. Ващенка, вул. Чавдар, пр. Бажана б.10, 12, 14, 16, б.2-8, вул. Русової
   550 грн.
   Консультація сімейного лікаря на дому для мешканців мікрорайону: вул. Гмирі б.2-8, вул. Ващенка, вул. Чавдар, пр. Бажана б.10, 12, 14, 16, б.2-8, вул. Русової
   550 грн.
   Консультація фізіотерапевта на дому (без вартості маніпуляцій)
   550 грн.
 • Інші консультації

   Консультація по гастроентерології
   350 грн.
   Консультація по гепатології
   350 грн.
   Консультація по кардіології
   350 грн.
   Консультація по нефрології
   350 грн.
   Консультація по пульмонології
   350 грн.
   Консультація по терапії
   350 грн.
   Передопераційне заключення
   200 грн.

Інструментальна діагностика

Лабораторна діагностика

 • Гормональна панель: Репродуктивна підпанель

   Пролактин, молекулярні форми
   420 грн.
   Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
   165 грн.
   Естрадіол (Е2)
   160 грн.
   Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
   160 грн.
   Хоріонічний гонадотропін (загальна B-субодиниця) (Заг.B-ХГЛ)
   175 грн.
   Прогестерон
   170 грн.
   Пролактин (ПРЛ)
   165 грн.
   Тестостерон загальний
   165 грн.
   Тестостерон вільний
   205 грн.
   Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%)
   280 грн.
   Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)
   190 грн.
   Дигідротестостерон
   280 грн.
   Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ)
   175 грн.
   17-оксипрогестерон (17-ОНР)
   160 грн.
   Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол)
   310 грн.
   Андростендіон
   420 грн.
   Антимюллерів гормон (AMГ)
   355 грн.
   Антиспермальні антитіла (якісне визначення)
   185 грн.
   Інгібін B
   490 грн.
 • Гормональна панель: Тиреоїдна підпанель

   Тиреотропний гормон (ТТГ)
   145 грн.
   Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)
   145 грн.
   Тироксин вільний (Т4 вільн.)
   145 грн.
   Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)
   175 грн.
   Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
   160 грн.
   Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (АТ-р-ТТГ)
   280 грн.
   Тиреоглобулін (ТГ)
   160 грн.
   Паратгормон (1-84) (ПТГ)
   165 грн.
 • Гормональна панель: Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова підпанель

   Метанефрини загальні (у добовій сечі)
   325 грн.
   Вазопресин, осмоляльність плазми
   1455 грн.
   Кортизол (у добовій сечі)
   215 грн.
   Кортизол (у сироватці)
   215 грн.
   Альдостерон
   265 грн.
   Ренін, активний
   650 грн.
   Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС)
   720 грн.
   Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
   270 грн.
   Вільні метоксіаміни (метанефрин, норметанефрин) у плазмі (METS)
   1900 грн.
   Адреналін (у плазмі)
   445 грн.
   Адреналін (у добовій сечі)
   430 грн.
   Норадреналін (у плазмі)
   440 грн.
   Норадреналін (у добовій сечі)
   430 грн.
   Комплекс катехоламінів у плазмі (адреналін + норадреналін)
   830 грн.
   Комплекс катехоламінів у добовій сечі)
   830 грн.
 • Фактори росту

   Соматомедин С (ІФР-1)
   315 грн.
   Соматотропний гормон (191)
   175 грн.
   Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, базальний рівень)
   160 грн.
   Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, нічний пік)
   160 грн.
   Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, стимульований рівень)
   160 грн.
 • Вуглеводний обмін

   Глюкоза натще - венозна кров, спинномозкова рідина (кількісний)
   100 грн.
   Глюкоза натще (капілярна кров)
   70 грн.
   Глюкоза (венозна кров) випадкове визначення
   100 грн.
   Глюкоза (капілярна кров) випадкове визначення
   70 грн.
   Глікований гемоглобін (HbA1c)
   170 грн.
   Фруктозамін
   125 грн.
   С-пептид
   170 грн.
   Інсулін
   165 грн.
   Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5)
   180 грн.
   Антитіла до інсуліну
   485 грн.
   Лептин
   385 грн.
   Антитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG
   867 грн.
   Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA)
   395 грн.
   Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)
   580 грн.
   Креатинін у сечі
   70 грн.
 • Остеопороз

   Дезоксипіридинолін у сечі
   820 грн.
   Кістково-лужна фосфатаза
   650 грн.
   Остеокальцин
   305 грн.
   Вітамін D3 (1,25 дигідроксі-холекальциферол)
   1540 грн.
   25-гідроксивітамін Д
   390 грн.
 • Пренатальна панель

   Хоріонічний гонадотропін (вільна B-субодиниця) (Вільн.B-ХГЛ)
   160 грн.
   Альфа-фетопротеїн (АФП)
   190 грн.
   Естріол некон'югований
   165 грн.
   РАРР
   195 грн.
   Плацентарний лактоген
   280 грн.
   Пренатальний біох.скринінг I триместру з розрахунком ризику хромосом. аном.
   315 грн.
   Пренатальний біох.скринінг II триместру з розрахунком ризику хромосом.аном.
   370 грн.
   Плацентарний фактор росту
   430 грн.
 • Генетичні дослідження

   Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність ір
   4450 грн.
   Виявлення носійства HLA-B27 – антигена
   520 грн.
   Поліморфізм генів Фолатного циклу (MTHFR, MTR, MTRR)
   335 грн.
   Поліморфізм генів Тромбофілії (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR)
   1180 грн.
   Діагностика непереносимості лактози
   350 грн.
 • Генетичні дослідження: Постнатальне дослідження

   Каріотипування (матеріал - кров)
   1600 грн.
   Каріотипування сімейної пари - жінка (матеріал - кров)
   2500 грн.
   Каріотипування сімейної пари - чоловік (матеріал - кров)
   2500 грн.
 • Онкологічна панель

   Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)
   155 грн.
   Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%)
   220 грн.
   Раково-ембріональний антиген (СЕА)
   230 грн.
   Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4
   380 грн.
   Онкомаркер яєчників СА 125
   175 грн.
   Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4)
   490 грн.
   Онкомаркер молочної залози СА 15-3
   190 грн.
   Онкомаркер CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)
   285 грн.
   Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератину 8,18,19)
   895 грн.
   Онкомаркер підшлунк. залози СА 19-9
   200 грн.
   Нейроенолаза (NSE)
   550 грн.
   Онкомаркер шлунку CA 72-4
   275 грн.
   Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
   310 грн.
 • Кардіо-ревматоїдна панель

   Тропонін I скринінг
   155 грн.
   Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP)
   465 грн.
   Гомоцистеїн
   295 грн.
   Ревматоїдний фактор (кількісний) (РФ)
   95 грн.
   Антистрептолізин "О" (кількісний) (АСЛ-0)
   95 грн.
   С-реактивний білок (кількісний) (СРБ)
   85 грн.
   Дигоксин
   830 грн.
   Ліпопротеїн (а) - кількісне визначення
   180 грн.
   СРБ високочутливий (hs СРБ)
   220 грн.
   Цистатин С зі ШКФ
   395 грн.
 • Аутоімунологія

   Скринінг захворювань сполучної тканини (ANA)
   390 грн.
   Антитіла до денатурованої ДНК (ADNA I)
   340 грн.
   Антитіла до нативної ДНК (ADNA II)
   315 грн.
   Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)
   200 грн.
   Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ)
   205 грн.
   Антитіла до кардіоліпіну IgM
   270 грн.
   Антитіла до кардіоліпіну IgG
   230 грн.
   Антитіла до В2-глікопротеїну IgG
   250 грн.
   Антитіла до В2-глікопротеїну IgM
   250 грн.
   Вовчаковий антикоагулянт (ВА)
   410 грн.
   Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV)
   395 грн.
   Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР)
   320 грн.
   Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (cANCA, pANCA) - напівкількісний
   535 грн.
   Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг
   820 грн.
   Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)
   485 грн.
   Антимієлінові антитіла скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) - напівкількісний
   830 грн.
   Антитіла до гліадину IgG (напівкількісний)
   465 грн.
   Антитіла до гліадину IgA (напівкількісний)
   440 грн.
   Екстраговані антиядерні АТ: Anti-ENA скринінг
   465 грн.
   Антитіла до Scl-70 (склеродермія)
   270 грн.
   Антитіла до гістону
   800 грн.
   Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM, скринінг
   830 грн.
   Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) - якісний
   950 грн.
   Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) - напівкількісний
   735 грн.
   Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) - напівкількісний
   335 грн.
   Антитіла до ендомізію IgA - напівкількісний
   680 грн.
   Антитіла до ендомізію IgG - напівкількісний
   680 грн.
   Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА
   605 грн.
   Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG
   61 грн.
   Діаміноксидаза
   1450 грн.
 • Інфекційна панель: Гепатит А

   Антитіла до вірусу гепатиту А IgM
   185 грн.
   Антитіла до вірусу гепатиту А IgG
   185 грн.
   Виявлення РНК вірусу гепатиту А методом REAL TIME ПЛР (ЯКІСНЕ визначення)
   295 грн.
 • Інфекційна панель: Гепатит В

   HBsAg вірусу гепатиту В
   175 грн.
   Антитіла загальні до HBsAg вірусу гепатиту В
   215 грн.
   НВеАg вірусу гепатиту В
   205 грн.
   Антитіла загальні до НВеАg вірусу гепатиту В
   200 грн.
   Антитіла загальні до HBсorАg вірусу гепатиту В
   215 грн.
   Антитіла до HBсorАg вірусу гепатиту В IgM
   185 грн.
   Виявлення ДНК вірусу гепатиту В методом REAL TIME ПЛР (ЯКІСНЕ визначення)
   305 грн.
 • Інфекційна панель: Гепатит С

   Антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV)
   220 грн.
   Антитіла до Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вірусу гепатиту С IgG
   790 грн.
   Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР(ЯКІСН)
   455 грн.
   Імуногенетика. Інтерлейкін 28В (ІЛ- 28В, IL- 28B)
   505 грн.
   Виявлення РНК вірусу гепатиту С методом REAL TIME ПЛР (ЯКІСНЕ визначення)
   345 грн.
 • Інфекційна панель: Інші форми гепатитів

   Антитіла загальні до вірусу гепатиту D
   725 грн.
   Виявлення РНК вірусу гепатиту D методом REAL TIME ПЛР (ЯКІСНЕ визначення)
   295 грн.
   Виявлення РНК вірусу гепатиту G методом REAL TIME ПЛР (ЯКІСНЕ визначення)
   295 грн.
   Виявлення ДНК вірусу гепатиту TT методом REAL TIME ПЛР (ЯКІСНЕ визначення)
   240 грн.
 • Інфекційна панель: TORCH-інфекції

   Антитіла до вірусу звичайного герпесу типу 1/2 IgM
   155 грн.
   Антитіла до вірусу звичайного герпесу типів 1/2 IgG
   155 грн.
   Антитіла до вірусу звичайного герпесу типу 2 IgG
   155 грн.
   Виявлення ДНК вірусу герпесу 6 типу методом REAL TIME ПЛР (кількісний)
   175 грн.
   Антитіла до вірусу герпесу типу 8 IgG
   560 грн.
   Антитіла до вірусу краснухи IgM
   150 грн.
   Антитіла до вірусу краснухи IgG
   145 грн.
   Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи
   365 грн.
   Антитіла до токсоплазми IgM
   145 грн.
   Антитіла до токсоплазми IgG
   150 грн.
   Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii
   515 грн.
   Виявлення ДНК Toxoplasma gondii методом ПЛР
   170 грн.
   Антитіла до цитомегаловірусу IgM
   140 грн.
   Антитіла до цитомегаловірусу IgG
   145 грн.
   Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу
   340 грн.
   Виявлення ДНК цитомегаловірусу методом REAL TIME ПЛР (кількісний)
   175 грн.
   Парвовірус В19, IgM (імуноблот)
   480 грн.
   Парвовірус В19, IgG (імуноблот)
   480 грн.
   Парвовірус В19, ПЛР - кількісний
   275 грн.
 • Інфекційна панель: Епштейн-Барр віруси (EBV)

   Гетерофільні антитіла до вірусу Епштейн-Барр
   200 грн.
   Виявлення ДНК вірусу Епштейна-Барр методом REAL TIME ПЛР (кількісний)
   175 грн.
   Антитіла до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр IgM (VCA IgM)
   155 грн.
   Антитіла до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр IgG (VCA IgG)
   165 грн.
   Антитіла до ядерного антигену вірусу Епштейн-Барр IgG (EBNA IgG)
   155 грн.
 • Інфекційна панель: Інші інфекції

   Скринінг ВІЛ 1/1о/2 (антиген і антитіла)
   200 грн.
   Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг
   335 грн.
   Антитіла до Helicobacter pylori - IgG
   155 грн.
   Антитіла до Helicobacter pylori - IgА
   170 грн.
   Виявлення РНК ентеровірусів методом ПЛР (Real-time) - будь-який БМ
   560 грн.
   Антитіла до Borrelia IgM/IgG - скринінг
   770 грн.
   Антитіла до Borrelia IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)
   430 грн.
   Антитіла до Borrelia IgG - підтверджуючий тест (імуноблот)
   435 грн.
   Антитіла до Toxocara canis IgG
   280 грн.
   Антитіла до Аскариди IgG
   350 грн.
   Загальні АТ до Yersinia еnterocolitica - н/кількісн.
   950 грн.
   Лямбліоз - загальні антитіла (ІgG + ІgМ + ІgA) до лямблій
   350 грн.
   Опісторхоз - антитіла ІgG до опісторхів
   350 грн.
   Eхінококоз - антитіла (ІgG + ІgA) до ехінококу
   350 грн.
   Трихінельоз - антитіла (ІgG + ІgA) до трихінел
   350 грн.
 • Інфекційна панель: Урогенітальні інфекції

   Загальні антитіла до Treponema pallidum - скринінг
   335 грн.
   Сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні)
   145 грн.
   Виявлення ДНК збудника сифілісу (Treponema pallidum) методом REAL TIME ПЛР
   175 грн.
 • Бактеріологічна панель

   Бактеріологічний посів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + АБГ
   255 грн.
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа
   265 грн.
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин
   260 грн.
   Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ
   260 грн.
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору
   740 грн.
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма калу на дисбактеріоз
   250 грн.
   Бак. посів калу на стафілокок (S.aureus)
   230 грн.
   Бак. посів калу на на грибкову флору (рід Candida)
   230 грн.
   Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма
   250 грн.
   Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма
   250 грн.
   Виявлення Стрептококу групи В (S.agalactiae) з чутливістю до антибіотиків
   310 грн.
 • Цитологічна панель

   Копрограма
   130 грн.
   Аналіз калу на яйця гельмінтів
   125 грн.
   Зішкребок на ентеробіоз
   120 грн.
   Аналіз калу на лямблії (мікроскопія)
   125 грн.
 • Біохімічна панель

   Білірубін загальний
   65 грн.
   Білірубін прямий
   65 грн.
   Білірубін непрямий
   70 грн.
   Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
   75 грн.
   Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
   70 грн.
   Лужна фосфатаза загальна
   70 грн.
   Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)
   70 грн.
   Лактатдегідрогеназа
   60 грн.
   Ліпаза
   105 грн.
   Лактат
   135 грн.
   Тимолова проба
   65 грн.
   Панкреатична альфа-амілаза
   80 грн.
   Холінестераза
   60 грн.
   Креатинін
   60 грн.
   Кліренс ендогенного креатиніну
   145 грн.
   Азот сечовини
   60 грн.
   Сечовина
   65 грн.
   Сечова кислота
   60 грн.
   Бікарбонати (HСО3-)
   155 грн.
   Загальний білок
   75 грн.
   Альбумін
   60 грн.
   Білкові фракції
   185 грн.
   Креатинкіназа (загальна)
   125 грн.
   Церулоплазмін (мідна оксидаза)
   185 грн.
   Калій
   70 грн.
   Натрій
   75 грн.
   Хлор
   70 грн.
   Кальцій
   65 грн.
   Кальцій іонізований
   95 грн.
   Кальцій сечі
   70 грн.
   Фосфор
   70 грн.
   Залізо
   75 грн.
   Магній
   65 грн.
   Тригліцериди
   60 грн.
   Холестерин
   65 грн.
   Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа - ліпопротеїди)
   70 грн.
   Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди)
   70 грн.
   Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди)
   70 грн.
   Аполіпопротеїн - А 1
   110 грн.
   Аполіпопротеїн - В
   110 грн.
   Альфа-2-макроглобулін
   175 грн.
   Гаптоглобін
   130 грн.
   Імунореактивний трипсин
   1480 грн.
   Прокальцитонін
   350 грн.
 • Гематологічна панель

   Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 31 показник)
   135 грн.
   Визначення ретикулоцитів
   140 грн.
   Коагулограма на автоматичному аналізаторі («Stago»)
   275 грн.
   Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)
   90 грн.
   Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)
   85 грн.
   Фібриноген
   110 грн.
   Д-дімер
   150 грн.
   Аналіз крові на LE - клітини
   95 грн.
   Група крові + резус фактор (виявлення методом аглютинації в гелі)
   140 грн.
   Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні)
   320 грн.
   Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла)
   130 грн.
   Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (імунні: повні та неповні)
   185 грн.
   Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус
   325 грн.
   Пряма проба Кумбса
   220 грн.
 • Контроль анемії

   Феритин
   170 грн.
   Фолієва кислота
   190 грн.
   Ціанокобаламін (вітамін В12)
   185 грн.
   Еритропоетин
   480 грн.
   Трансферин
   140 грн.
   Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину)
   205 грн.
   Залізо-зв'язуюча здатність сироватки
   140 грн.
 • Мікроелементи

   Свинець (цільна кров, добова сеча, волосся)
   520 грн.
   Програма 112
   335 грн.
   Кадмій (цільна кров, добова сеча, волосся)
   540 грн.
   Мідь (сироватка крові, добова сеча, волосся, нігті)
   220 грн.
   Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся)
   240 грн.
   Хром (цільна кров, волосся)
   520 грн.
   Цинк (сироватка крові, добова сеча, волосся)
   240 грн.
   Кобальт (цільна кров, добова сеча, волосся)
   240 грн.
   Нікель (цільна кров, добова сеча, волосся)
   240 грн.
   Миш'як (цільна кров, волосся)
   240 грн.
   Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся)
   345 грн.
 • Дослідження сечі

   Загальний аналіз сечі
   115 грн.
   Аналіз сечі за Нечипоренком
   95 грн.
   Глюкоза (сеча) - кількісний
   80 грн.
   Аналіз сечі на білок
   60 грн.
   Аналіз сечі на добову протеїнурію
   60 грн.
   Мікроальбумінурія+креатинін у сечі
   165 грн.
   Мікроальбумінурія у сечі - випадкова порція сечі, добова сеча
   145 грн.
   Креатинін в сечі
   70 грн.
   Сечова кислота у сечі
   60 грн.
   Кальцій у сечі
   75 грн.
   Фосфор у сечі
   80 грн.
   Йод у сечі (напівкількісний)
   150 грн.
   Діастаза сечі
   115 грн.
   Бактеріологічний посів сечі з антибіотикограмою
   280 грн.
   Визначення наркотиків у сечі (якісний)
   630 грн.
 • Імунологічна панель: Клітинний імунітет

   Комплексне імунологічне обстеження
   720 грн.
   Субпопуляції лімфоцитів крові
   420 грн.
   Функціональна активність гранулоцитів крові (DHR-тест)
   250 грн.
   Вміст імуноглобуліну А
   145 грн.
   Вміст імуноглобуліну M
   150 грн.
   Вміст імуноглобуліну G
   145 грн.
   Активність комплементу (СН50)
   360 грн.
   Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні
   350 грн.
   Діагностика В-клітинної ланки (В1-, В2-, В-клітини пам'яті)
   375 грн.
   Діагностика NK-клітинної ланки
   375 грн.
   Діагностика T-клітинної ланки (ab-gd-Т-клітини)
   240 грн.
   Діагностика T-клітинної ланки (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери)
   260 грн.
   Діагностика T-клітинної ланки (CD45RA-RO)
   335 грн.
   Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+)
   375 грн.
   Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник)
   1155 грн.
 • Алергопанель: Алергоскринінг

   Вміст загального імуноглобуліну E
   205 грн.
   Алергоскринінг IgE (напівкількісне визначення специф. IgE до 20 алергенів)
   1095 грн.
   Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)
   330 грн.
 • Алергопанель: Молекулярна алергодіагностика

   Молекулярний пакет "Весняні дерева"
   795 грн.
   Молекулярний пакет "Суміш трав злакових та лугових"
   785 грн.
   Молекулярний пакет "Трави злакові та бур'яни"
   1440 грн.
   Молекулярний пакет "Полин"
   995 грн.
   Молекулярний пакет "Амброзія"
   745 грн.
   Пакет досліджень "Цвіль внутрішня"
   870 грн.
   Пакет досліджень "Цвіль зовнішня"
   870 грн.
   Молекулярний пакет "Кліщі"
   1230 грн.
   Визначення мінорного алергену "Кліщ домашнього пилу"
   420 грн.
   Скринінг інгаляційної алергії "Phadiatop"
   640 грн.
   Скринінг харчової алергії "fx 5" (білок яйця, молоко, соя, пшениця, риба, арахіс)
   595 грн.
   Пакет "Астма/Риніт/Екзема"
   1090 грн.
   Пакет "Астма / Риніт"
   2010 грн.
   Пакет досліджень "Молоко"
   525 грн.
   Молекулярний пакет "Яєчний білок"
   890 грн.
   Молекулярний пакет "Фрукти"
   960 грн.
   Молекулярний пакет "Алергокомпоненти собаки"
   1320 грн.
   Молекулярний пакет "Алергокомпоненти кота"
   1320 грн.
   Пакет досліджень "Передвакцинаційний"
   620 грн.
   Пакет досліджень "Алергія на ліки" - прихована
   990 грн.
   Пакет дослідженнь «Алергія до антибіотиків пеніцилінового ряду»
   1080 грн.
   t215 Береза rBet v1, Betula verrucosa
   475 грн.
   Береза rBet v2, rBet v4, Betula verrucosa
   475 грн.
   g213 Тимофіївка лугова rPhl p1, rPhl p 5b, Phleum pratense
   475 грн.
   g214 Тимофіївка лугова rPhl p7, rPhl p12, Phleum pratense
   475 грн.
   w231 Полин звичайний nArt v1, Artemisia vulgaris
   475 грн.
   w233 Полин звичайний nArt v3, LTP, Artemisia vulgaris
   475 грн.
   w230 Амброзія полинолиста nAmb a 1, Ragweed
   475 грн.
   m229 Цвіль Альтернарія rAlt a1, Alternaria alternata
   475 грн.
   e101 Собака rCan f1
   475 грн.
   e102 Собака rCan f2
   475 грн.
   e221 Собака nCan f3, сироватковий альбумін
   475 грн.
   e94 Кіт rFel d1, Felis domisticus
   475 грн.
   e220 Кіт nFel d2, Felis domisticus сироватковий альбумін
   475 грн.
   e228 Кіт rFel d4, Felis domisticus ліпокалін
   475 грн.
   w211 Постениця rPar j2, LTP
   490 грн.
   f416 Борошно пшениці rTri a19, Triticum aestivum, омега-5 гліадин
   490 грн.
   f433 Борошно пшениці rTri a14 , Triticum aestivum, LTP
   490 грн.
   f76 Молоко nBos d4, Bos domesticus, альфа-лактальбумін
   490 грн.
   f77 Молоко nBos d5, Bos domesticus, бета-лактальбумін
   490 грн.
   f427 Арахіс rAra h9, Arachis hypogaea, LTP
   490 грн.
   f353 Соя rGly m4, Glycine max, PR-10
   490 грн.
 • Алергопанель: Система комплементу

   Фактор комплементу С2
   300 грн.
   Фактор комплементу С3
   320 грн.
   Фактор комплементу С4
   320 грн.
 • Панель "КДЛ": Функції ЩЗ та ПЩЗ

   КДЛ №01 "Моніторинг раку ЩЗ"
   320 грн.
   КДЛ №02 "Скринінг при вогнищевому утворенні в області ЩЗ"
   725 грн.
   КДЛ №3 "Діагностика гіпотиреозу, як причини галактореї"
   455 грн.
   КДЛ №08 "Патологія прищитоподібних залоз"
   330 грн.
   КДЛ №9 "Прищитоподібні залози та дефіцит вітаміну Д:діагностика та контроль
   715 грн.
   КДЛ №15 "ТТГ-скринінг"
   145 грн.
   КДЛ №31 "Діагностика порушень функції ЩЗ"
   290 грн.
   КДЛ №32 "Оцінка аутоімунного процесу в ЩЗ"
   335 грн.
   КДЛ №33 "Діагностика дифузного токсичного зобу"
   715 грн.
   КДЛ №34 "Моніторинг дифузного токсичного зобу"
   415 грн.
   КДЛ №35 "Диф. діагностика ДТЗ та аутоімунного тиреоїдиту"
   455 грн.
   КДЛ №36 "Оцінка функції ЩЗ"
   615 грн.
   КДЛ №42 "Оцінка функції та аутоімунного статусу ЩЗ"
   465 грн.
   КДЛ №47 "Визначення етіології вузлоутворення в ЩЗ"
   735 грн.
   КДЛ №59 "Скринінг аутоімунного захворювання ЩЗ"
   320 грн.
 • Панель "КДЛ": Репродуктивна система

   КДЛ №04 "Гормональне дзеркало"
   800 грн.
   КДЛ №6 "Діагностика джерела гіперандрогенії"
   1050 грн.
   КДЛ №16 "Оцінка функціонального стану гіпофиза"
   635 грн.
   КДЛ №37 "Діагностика гормонального статусу репродуктивної системи"
   1125 грн.
   КДЛ №38 "Оцінка оваріального резерву"
   680 грн.
   КДЛ №61 "Оцінка рівня тканинних андрогенів"
   590 грн.
   КДЛ №65 "Оцінка гормональної осі гіпофіз-яєчник"
   650 грн.
   КДЛ №77 "Вплив Д-дефіциту на репродуктивний вік жінки"
   745 грн.
   КДЛ №99 "Оціни репродуктивний вік"
   1010 грн.
 • Панель "КДЛ": Вуглеводний обмін

   КДЛ №40 "Моніторинг цукрового діабету"
   335 грн.
   КДЛ №41 "Діагностика цукрового діабету"
   520 грн.
   КДЛ №43 "Діагностика інсулінорезистентності"
   350 грн.
   КДЛ №44 "Виявлення порушень вуглеводного обміну"
   515 грн.
   КДЛ №45 "Діагностика причин ожиріння - максі"
   1050 грн.
   КДЛ № 97 "Глікований гемоглобін-скринінг"
   170 грн.
   КДЛ № 98 "Cкринінг моногенного цукрового діабету"
   1842 грн.
 • Панель "КДЛ": Функції наднирників

   КДЛ №05 "Скринінг причини артеріальної гіпертензії №1"
   1115 грн.
   КДЛ №7 "Кортизол крові, АКТГ"
   485 грн.
   КДЛ №63 "Скринінг причини артеріальної гіпертензії №2"
   525 грн.
 • Панель "КДЛ": Обстеження вагітних

   КДЛ №18 "Біохімічний скринінг 1-го триместра"
   275 грн.
   КДЛ №25 "Біохімічний скринінг 2-го триместру (14-20 тижнів вагітності)"
   330 грн.
   КДЛ №48 "TORCH інфекції IgG"
   750 грн.
   КДЛ №49 "Комплексне обстеження вагітної в I триместрі максі"
   1035 грн.
   КДЛ №66 "Раннє виявлення плацентарної дисфункції"
   475 грн.
   КДЛ №67 "Моніторинг стану плаценти і плоду"
   445 грн.
   КДЛ №68 "Ізоімунний конфлікт за системою АВО"
   460 грн.
   КДЛ №69 "Ізоімунний конфлікт за системою Rh"
   465 грн.
 • Панель "КДЛ": Онкопатологія

   КДЛ №29 "Рання діагностика епітеліального раку яєчників"
   555 грн.
   КДЛ №70 "Скринінг герміногенних форм пухлин"
   355 грн.
 • Панель "КДЛ": Тромбофілічні стани

   КДЛ №10 "Контроль лікування гіпергомоцистеїнемії"
   670 грн.
   КДЛ №11 "Діагностика тромбофілії"
   1455 грн.
   КДЛ №17 "Контроль ефективності гепаринотерапії"
   370 грн.
   КДЛ №19 "Контроль ефективності терапії непрямими антикоагулянтами"
   240 грн.
   КДЛ №71 "Оцінка системи гемостазу"
   560 грн.
 • Панель "КДЛ": Кардіоризик

   КДЛ №54 "Скринінг додаткових факторів ризику серцево-судинних захворювань"
   475 грн.
   КДЛ №55 "Контроль ефективності терапії при атеросклерозі"
   760 грн.
   КДЛ №56 "Контроль гіполіпідемічної терапії"
   745 грн.
   КДЛ №57 "Скринінг факторів ризику серцево-судинних захворювань"
   485 грн.
   КДЛ №58 "Оцінка прогнозу розвитку ускладнень при ГКС"
   336 грн.
   КДЛ №87 "Контроль роботи серця"
   1035 грн.
 • Панель "КДЛ": Діагностика аутоімунних захворювань

   КДЛ №90 "Первинний скринінг целіакії"
   1360 грн.
   КДЛ №91 "Діагностика целіакії"
   2720 грн.
   КДЛ №92 "Діагностика аутоіммунного гепатиту"
   2600 грн.
 • Панель "КДЛ": Діагностика суглобового синдрому

   КДЛ № 27 "Рання діагностика ревматоїдного артриту"
   500 грн.
   КДЛ № 79 "Ревмопроби"
   335 грн.
 • Панель "КДЛ": Діагностика гепатитів

   КДЛ №001 "Діагностика гепатиту В перед інтерферонотерапією"
   3540 грн.
   КДЛ №002 "Діагностика гепатиту В перед терапією противірусними препаратами"
   1770 грн.
   КДЛ №004 "Моніторинг ефективності лікування геп. В - вірусологічна відпов."
   1615 грн.
   КДЛ №12 "Скринінг гепатиту В та С"
   610 грн.
   КДЛ №23 "Діагностика гепатиту С для вибору тактики лікування"
   2160 грн.
   КДЛ №93 "Діагностика гепатиту В"
   1195 грн.
   КДЛ №94 "Діагностика гострого гепатиту"
   765 грн.
   КДЛ №95 "Скринінг інфекційних гепатитів"
   1050 грн.
 • Панель "КДЛ": Інші патології

   КДЛ №14 "Контроль залізодефіцитної анемії"
   205 грн.
   КДЛ №21 "Діагностика нейроінфекцій (IgM)"
   1300 грн.
   КДЛ №22 "Діагностика нейроінфекцій (IgG)"
   1485 грн.
   КДЛ №53 "Комплексне загальне обстеження"
   1390 грн.
   КДЛ №74 "Остеопороз (недостатність кальцію)"
   1150 грн.
   КДЛ №75 "Скринінг соматотропної функції"
   490 грн.
   КДЛ №76 "Обстеження на дефіцит вітаміну Д"
   555 грн.
   КДЛ №83 "Комплексне біохімічне обстеження"
   885 грн.
   КДЛ №84 "Основні життєво необхідні мікроелементи"
   805 грн.
   КДЛ №85 "Токсичні важкі метали"
   1060 грн.
   КДЛ № 96 "Диференційна діагностика анемії"
   755 грн.
 • Панель «Скринінгові програми»: Ваше здоров'я

   Програма 101 "Фактори ризику для жінок"
   1435 грн.
   Програма 102 "Фактори ризику для чоловіків"
   1290 грн.
   Програма 103 "Вияви причину проблем зі шкірою"
   800 грн.
   Програма 109 "Для госпіталізації"
   760 грн.
   Програма 110 "Передопераційне обстеження"
   1300 грн.
   Програма 111 "Перевір здоров'я дитини"
   630 грн.
   Програма 114 "Печінкові проби"
   685 грн.
   Програма 115 "Ниркові проби"
   455 грн.
   Програма 116 "Баланс електролітів в організмі"
   380 грн.
   Програма 117 "Перевірся: біохмія крові, загальний аналіз крові та сечі"
   990 грн.
   Програма 134 "Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)
   1035 грн.
   Програма 140 "Вияви причину випадіння та ламкості волосся"
   685 грн.
   Програма 148 "Попередь діабет та супутні ризики"
   315 грн.
   Програма 151 "Біохімія крові"
   340 грн.
   Програма 152 "Болять суглоби? Перевір!"
   335 грн.
   Програма 154 "Готуємося до школи"
   375 грн.
   Програма 155 "Готуємося до вакцинації"
   250 грн.
   Програма 156 "Вкусив кліщ? Перевірся!"
   770 грн.
   Програма 157 "Контролюй спортивні навантаження"
   575 грн.
   Програма 162 "Перевірся на гепатит В"
   390 грн.
   Програма 163 "Перевірся на гепатит С"
   1010 грн.
   Програма 164 "Перевірся на гепатити А, В і С"
   795 грн.
   Програма 165 "Перед візитом до лікаря"
   350 грн.
   Програма 166 "Вияви причину проблем зі шкірою – розширений скринінг"
   960 грн.
 • Панель "Скринінгові програми": Репродуктивне здоров'я

   Програма 126 "Порушення менструального циклу"
   1075 грн.
   Програма 127 "Жіноче гормональне здоров'я"
   1445 грн.
   Програма 153 "Перевір чоловічий потенціал"
   1120 грн.
   Програма 158 "Чоловіче гормональне здоров’я"
   665 грн.
   Програма 160 "Оціни репродуктивний потенціал"
   1170 грн.
 • Панель "Скринінгові програми": Здоров'я щитоподібної залози

   Програма 123 "Перевір здоров'я щитоподібної залози"
   435 грн.
   Програма 135 "Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі"
   725 грн.
   Програма 136 "Діагностика гіпертиреозу"
   890 грн.
   Програма 138 "Післяопераційний моніторинг раку щитоподібної залози"
   610 грн.
 • Панель "Скринінгові програми": Кардіоризик

   Програма 112 "Ліпідний комплекс"
   335 грн.
   Програма 113 "Ліпідний комплекс розширений"
   735 грн.
   Програма 119 "Візьми під контроль гіпертонію"
   1060 грн.
   Програма 120 "Перевір здоров'я судин та серця"
   720 грн.
 • Панель "Скринінгові програми": Онкологічні скринінги

   Програма 104 "Онко-ні" для чоловіків
   450 грн.
   Програма 118 "ОНКО - ні" для жінок
   975 грн.
   Програма 122 "Захисти себе від генітального раку (для жінок та чоловіків)"
   540 грн.

Діагностичні пакети

Лікувальні комплекси

Вакцинація

 • Для дорослих

   Вакцинація проти гепатиту В («Енжерикс-В») для дорослих
   260 грн.
   Вакцинація проти дифтерії, правця, кашлюку («Бустрикс») для дорослих
   555 грн.
   Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту («Бустрикс Поліо») для дорослих
   700 грн.
   Вакцинація проти краснухи, паротиту, кору («Пріорикс») для дорослих
   650 грн.
   Вакцинація проти грипу «Ваксігрип ТЕТРА»
   400 грн.
   Вакцинація проти гепатиту А, гепатиту В «Твінрикс» для дорослих
   800 грн.
   Вакцинація проти вітряної віспи «Варілрикс»
   1300 грн.
   Вакцинація проти гепатиту А «Хаврикс» для дорослих
   510 грн.
 • Для дітей

   Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця («Інфанрикс»)
   980 грн.
   Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту («Бустрикс Поліо»)
   700 грн.
   Вакцинація проти краснухи, паротиту, кору («Пріорикс»)
   650 грн.
   Вакцинація проти ротарвірусної інфекції («Ротарикс»)
   800 грн.
   Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В, гемофільної інфекції «Гексаксим»
   1500 грн.
   Вакцинація проти пневмококової, нетипової гемофільної інфекції («Синфлорикс»)
   900 грн.
   Введення вакцини проти сказу («Верораб»)
   600 грн.
   Введення вакцини проти гемофільної інфекції («Хіберікс»)
   450 грн.
   Вакцинація проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту («Інфанрикс ІПВ»)
   1105 грн.
   Вакцинація проти дифтерії, правця, кашлюку («Бустрикс»)
   555 грн.
   Введення вакцини при доставці і покупці самостійно
   50 грн.
   Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В, гемоф. інфекції («Інфанрикс Гекса»)
   2100 грн.
   Вакцинація проти гепатиту А «Хаврикс» для дітей
   450 грн.
   Вакцинація проти грипу «Ваксігрип ТЕТРА»
   400 грн.
   Вакцинація проти гепатиту А, гепатиту В «Твінрикс» для дітей
   800 грн.
   Вакцинація проти вітряної віспи «Варілрикс»
   1300 грн.
   Вакцинація проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту («Тетраксим»)
   800 грн.
   Вакцинація проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та гемофільної інфекції(«Інфанрикс ІПВ + Хіберікс»)
   1900 грн.

Фізіотерапевтичні процедури

Процедури та маніпуляції

 • Лікарські маніпуляції

   Біопунктура (без вартості медикаментів) (1 сеанс)
   200 грн.
   Введення лікарських засобів в ділянку суглобу(без вартості медикаментів)
   150 грн.
   Внутрішньосуглобова ін'єкція (без вартості медикаментів)
   180 грн.
   Зняття швів
   200 грн.
   Накладення фіксуючої пов'язки
   200 грн.
   Паравертебральна підшкірна ін'єкція
   115 грн.
   Рефлексотерапія
   200 грн.
   Тейпування (без вартості тейпа)
   100 грн.
   Фармакопунктура (без вартості медикаментів)
   200 грн.
   Краніосакральна терапія для дітей
   400 грн.
   Краніосакральна терапія для дорослих
   500 грн.
 • Сестринські процедури та маніпуляції

   Взяття венозної крові для дослідження
   30 грн.
   Взяття капілярної крові для дослідження
   30 грн.
   Виїзд медичної сестри (без вартості маніпуляцій)
   200 грн.
   Внутрішньовенна ін'єкція
   80 грн.
   Внутрішньовенна крапельна інфузія (1 година)
   180 грн.
   Внутрішньовенна крапельна інфузія (кожна наступна година починаючи з другої години)
   80 грн.
   Ін'єкція внутрішньом'язова, підшкірна, внутрішньошкірна
   40 грн.
   Медикаментозне лікування 1 категорії складності
   10 грн.
   Медикаментозне лікування 2 категорії складності
   50 грн.
   Медикаментозне лікування 3 категорії складності
   100 грн.
   Перев'язка проста
   150 грн.
   Постановка внутрішньовенного катетера
   80 грн.

Отоларингологічні маніпуляції

 • Для дорослих

   Взяття мазка з ЛОР-органів на бактеріологічне дослідження
   50 грн.
   Видалення сірної пробки - інструментальне
   250 грн.
   Видалення сірної пробки (двостороннє)
   300 грн.
   Видалення сірної пробки (одностороннє)
   150 грн.
   Видалення стороннього тіла з носа
   300 грн.
   Видалення чужорідного тіла з вуха
   300 грн.
   Видалення чужорідного тіла з глотки
   300 грн.
   Видалення чужорідного тіла з гортані
   300 грн.
   Вливання лікарських засобів в гортань
   240 грн.
   Ендоскопічне обстеження ЛОР - органів
   200 грн.
   Катетеризація слухової труби
   250 грн.
   Місцеве медикаментозне лікування слизової вуха
   100 грн.
   Місцеве медикаментозне лікування слизової глотки
   100 грн.
   Місцеве медикаментозне лікування слизової носу
   100 грн.
   Нанесення лікарських засобів на слизову оболонку глотки та порожнину носу
   100 грн.
   Продування по слухових труб по Політцеру
   100 грн.
   Промивання верхнєщелепної пазухи через дренаж (з однієї сторони)
   250 грн.
   Промивання лакун мигдаликів
   250 грн.
   Промивання порожнини носа по Проетцу («Кукушка»)
   250 грн.
   Пункція і промивання верхнєщелепної пазухи (з однієї сторони)
   500 грн.
   Туалет вуха
   200 грн.
   Туалет носа
   100 грн.
   Зупинка носової кровотечі
   200 грн.
   Пневмомасаж барабанних перетинок
   120 грн.

Масаж

Додаткові послуги

 • Довідки

   Видача довідки для поступлення в 1 клас і садочок
   150 грн.
   Видача довідки в дитячий садок «після тривалої відсутності»
   150 грн.
   Видача довідки в школу «після тривалої відсутності»
   150 грн.
   Видача довідки для відвідування басейну по готових результатах обстежень (з використанням лампи Вуда)
   150 грн.
   Видача довідки для відвідування спортивної секції з ЕКГ
   200 грн.
   Видача довідки про медичний огляд при переході «з класу в клас»
   200 грн.
   Видача медичної довідки на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
   150 грн.
   Видача медичної довідки на роботу та в ВНЗ
   150 грн.
   Видача довідки за вимогою
   100 грн.
   Проведення тесту на вірус грипу А і В
   320 грн.

Лікування хвороб

 • Гастроентерологія

   Лікування гастриту
   від 320 грн.
   Лікування виразкової хвороби
   від 320 грн.
   Лікування панкреатиту
   від 320 грн.
   Лікування коліту
   від 320 грн.
   Лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
   від 320 грн.
   Лікування синдрому роздратованого кишечника
   від 320 грн.
 • Гепатологія

   Лікування холециститу
   від 320 грн.
   Лікування токсичного і алкогольного гепатиту
   від 320 грн.
   Лікування жовчнокам'яної хвороби
   від 320 грн.
   Лікування жирової хвороби печінки
   від 320 грн.
   Лікування цирозу печінки
   від 320 грн.
 • Ендокринологія

   Лікування цукрового діабету
   від 320 грн.
   Лікування гіпотиреозу
   від 320 грн.
   Лікування аутоімунного тиреоїдиту
   від 320 грн.
   Лікування ожиріння
   від 320 грн.
   Лікування синдрому Іценко-Кушинга
   від 320 грн.
   Лікування адреногенитального синдрому
   від 320 грн.
   Лікування метаболічного синдрому
   від 320 грн.
 • Кардіологія

   Лікування гіпертонічної хвороби
   від 320 грн.
   Лікування ішемічної хвороби серця
   від 320 грн.
   Лікування стенокардії
   від 320 грн.
   Лікування пролапса мітрального клапана
   від 320 грн.
   Лікування стенозу аортального клапана
   від 320 грн.
   Лікування хронічної серцевої недостатності
   від 320 грн.
   Лікування вегетосудинної дистонії
   від 320 грн.
 • Сосудиста патологія

   Лікування вегетосудинної дистонії
   від 320 грн.
   Лікування атеросклерозу
   від 320 грн.
   Лікування оклюзійних захворювань артерій кінцівок
   від 320 грн.
   Лікування облітеруючого ендартеріїту
   від 320 грн.
   Лікування варикозної хвороби
   від 320 грн.
   Лікування лімфостазу
   від 320 грн.
 • Пульмонологія

   Лікування хронічного бронхіту
   від 320 грн.
   Лікування пневмонії
   від 320 грн.
   Лікування хронічної обструктивної хвороби легень
   від 320 грн.
   Лікування бронхіальної астми
   від 320 грн.
   Лікування трахеїту
   від 320 грн.
   Лікування обструктивного бронхіту
   від 320 грн.
   Лікування саркоїдозу
   від 320 грн.
   Лікування плевритів
   від 320 грн.
   Лікування бронхоектатичної хвороби
   від 320 грн.
   Лікування муковісцидозу
   від 320 грн.
 • Педіатрія

   Лікування бронхіту
   від 320 грн.
   Лікування пневмонії
   від 320 грн.
   Лікування ГРВІ (ГРЗ)
   від 320 грн.
   Лікування риніту
   від 320 грн.
   Лікування отиту
   від 320 грн.
   Лікування кон'юнктивіту
   від 320 грн.
   Лікування вітрянки
   від 320 грн.
   Лікування кору
   від 320 грн.
   Лікування краснухи
   від 320 грн.
   Лікування скарлатини
   від 320 грн.
   Лікування свинки (епідемічного паротиту)
   від 320 грн.
   Лікування коклюшу
   від 320 грн.
   Лікування запору
   від 320 грн.
   Лікування колік
   від 320 грн.
   Лікування гастриту
   від 320 грн.
   Лікування ацетонемічного синдрому
   від 320 грн.
   Лікування дисбактеріозу
   від 320 грн.
   Лікування діареї
   від 320 грн.
   Лікування гастродуоденита
   від 320 грн.
   Лікування панкреатиту
   від 320 грн.
   Лікування холециститу
   від 320 грн.
   Лікування ангіни
   від 320 грн.
   Лікування жовтяниці
   від 320 грн.
 • Отоларингологія

   Лікування невриту слухового нерва
   від 320 грн.
   Лікування отиту
   від 320 грн.
   Лікування риніту
   від 320 грн.
   Лікування гаймориту
   від 320 грн.
   Лікування фарингіту
   від 320 грн.
   Лікування ангіни
   від 320 грн.
   Лікування ларингіту
   від 320 грн.
   Лікування аденоїдів
   від 320 грн.
   Лікування трахеїту
   від 320 грн.
 • Алергологія

   Лікування алергії на пилок
   від 320 грн.
   Лікування алергії на сонце
   від 320 грн.
   Лікування алергічного риніту
   від 320 грн.
   Лікування атопічного дерматиту
   від 320 грн.
   Лікування кропив'янки
   від 320 грн.
   Лікування сезонної алергії
   від 320 грн.
   Лікування ангіоневротичного набряку (набряку Квінке)
   від 320 грн.
   Лікування алергії на укуси комах
   від 320 грн.
   Лікування алергічного дерматиту
   від 320 грн.
   Лікування алергічного кашлю
   від 320 грн.
   Лікування алергічного кон'юнктивіту
   від 320 грн.
   Лікування алергічної бронхіальної астми
   від 320 грн.
   Лікування алергічного висипу
   від 320 грн.
   Лікування контактного дерматиту
   від 320 грн.
   Лікування харчової алергії
   від 320 грн.
   Лікування полінозу
   від 320 грн.
 • Дерматологія

   Лікування псоріазу
   від 320 грн.
   Лікування екземи
   від 320 грн.
   Лікування себореї
   від 320 грн.
   Лікування дерматитів
   від 320 грн.
   Лікування розацеа
   від 320 грн.
   Лікування акне
   від 320 грн.
   Лікування нейродермітів
   від 320 грн.
   Лікування атопічного дерматиту
   від 320 грн.
   Лікування фурункуллеза
   від 320 грн.
 • Травматологія та ортопедія

   Лікування після переломів і вивихів
   від 320 грн.
   Лікування остеохондрозу
   від 320 грн.
   Лікування артриту
   від 320 грн.
   Лікування бурситу
   від 320 грн.
   Лікування сколіозу
   від 320 грн.
   Лікування дисплазії суглобів
   від 320 грн.
   Лікування контрактури
   від 320 грн.
   Лікування подагри
   від 320 грн.
   Лікування остеопорозу
   від 320 грн.
   Лікування хвороби Бехтерева
   від 320 грн.
   Лікування спонділліта
   від 320 грн.
   Лікування міозиту
   від 320 грн.
   Лікування артрозу плечового та колінного суглобів
   від 320 грн.
   Лікування контрактури Дюпюітрена
   від 320 грн.
   Лікування міжхребцевої грижі
   від 320 грн.
   Лікування протрузії
   від 320 грн.
 • Ревматологія

   Лікування ревматоїдного артриту
   від 320 грн.
   Лікування дерматоміозиту
   від 320 грн.
   Лікування реактивного артриту
   від 320 грн.
   Лікування системної склеродермії
   від 320 грн.
 • Сечовидільна система

   Лікування пієлонефриту
   від 320 грн.
   Лікування циститу
   від 320 грн.
   Лікування сечокам'яної хвороби
   від 320 грн.
   Лікування уретриту
   від 320 грн.
   Лікування хронічної ниркової недостатності
   від 320 грн.
   Лікування атонії сфінктера сечового міхура
   від 320 грн.
   Лікування простатиту
   від 320 грн.
 • Неврологія

   Лікування невриту
   від 320 грн.
   Лікування плексита
   від 320 грн.
   Лікування радикуліту
   від 320 грн.
   Лікування невралгії
   від 320 грн.
   Лікування нейроміозіта
   від 320 грн.
   Лікування захворювань і травм периферичних нервів
   від 320 грн.
   Лікування хвороби Рейно
   від 320 грн.
   Лікування радикулітів
   від 320 грн.
   Лікування полінейропатії
   від 320 грн.
   Лікування невриту
   від 320 грн.
   Постінсультна реабілітація (в пізній період)
   від 320 грн.
   Лікування ДЦП
   від 320 грн.

Search

+
Заказать звонок
+
Жду звонка!